Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Satıcı

2. KONU

İşbu sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya ait https://ykupon.net internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı indirimli yemek siparişi hesaplarının satışı ve kullanımı ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER

Satıcı, Alıcı'ya çeşitli yemek siparişi sitelerinde geçerli indirim tanımlı hesaplar sunmaktadır. Hesapların içeriği, indirimleri ve geçerlilik süresi https://ykupon.net adresinde belirtilmektedir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, https://ykupon.net internet sitesinde sunulan hizmetlerin niteliklerini, fiyatlarını ve ödeme şeklini inceleyip onayladığını kabul eder.

4.2. Satın alınan hesap bilgileri, Alıcı'nın sisteme kaydedilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilir.

4.3. Satıcı, sunulan hesapların açıklamalara uygun olmasından ve herhangi bir üçüncü şahsın müdahalesine kapalı olmasından sorumludur.

4.4. Hesaplar, yalnızca ilgili yemek siparişi sitelerinde geçerlidir ve başka bir amaçla kullanılamaz.

4.5. Alıcı, hesap bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve ticari amaçla kullanamaz.

5. İADE VE CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, hizmetin kendisine sunulmasından itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı'ya bildirim yapılması ve hesap bilgilerinin kullanılmamış olması gerekmektedir.

5.3. Cayma hakkı kullanıldığında, ödenen tutar Alıcı'ya iade edilir.

6. UYUŞMAZLIK VE ÇÖZÜM

İşbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde sözleşmenin Alıcı tarafından okunup kabul edildiğini teyit etmekle yükümlüdür.